Vejle i Sydjylland

Vejle er en større dansk by i Sydjylland i det inderste af Vejle Fjord, hvor Vejle Ådal og Grejsdalen møder hinanden. Med sine 54.862 indbyggere er byen Danmarks 9. største by.

Læs mere om Vejle fotograferne her.

Vejle Kommune

Byen ligger i Vejle Kommune. Den er etableret ved kommunalreformen i 2007 . I forbindelse med kommunalreformen blev byen endvidere regionshovedstad i Region Syddanmark. Bynavnet “Vejle” er afledt af det olddanske ord wæthel, som betyder vadested. Byen ligger nemlig ved et vådområde,
som i vikingetiden kunne krydses ad Ravningbroen. Byen blev nævnt første gang i 1256 og de ældste kendte købstadsprivilegier blev udstedt af Kong Valdemar III den 16. august 1327 i Nyborg.

Arkæologiske udgravninger

Arkæologiske udgravninger syd for Kirketorvet i det centrale Vejle har vist at området har været bebygget omkring år 1100. Kongens borg Castrum Wæthel lå dengang hvor Trafikcenteret ligger i dag. Dominikanerordnens kloster lå i årene 1310 til 1531 hvor Rådhuset ligger i dag.

Fjordens stejle skrænter på begge sider af byen når de største højder omkring Munkebjerg
der er kendt som stedet hvor bøgen ofte springer ud først og varsler forårets komme i Danmark.
Det centrale af byen, blev grundlagt omkring Vejle Å og Grejs Å og gadenavne som:

  • Søndergade 
  • Torvegade 
  • Nørregade
  • Vestergade

Disse vejnavne illustrerer ganske godt hvordan byen har udviklet sig. I 1930’erne kom Dæmningen og Boulevarden til mod vest og senere er byen vokset op over bakkerne med satellitbyerne Søndermarken Mølholm og Vinding mod syd Nørremarken og Uhrhøj mod nord og Bredballe mod øst.

    

Vejles historie

Vejle er en gammel by hvis oprindelse går langt tilbage i middelalderen om den end så vidt vides først nævnes i midten af det 13. århundrede. I alt fald har der tidligt ligget to befæstede steder:
Borgvold ved byens østlige side nord for åens udløb. Borgvold er vistnok identisk med Castrum Wethæl, som 1351 med tilliggende var pantsat til Ribe Bispestol; 1473 kaldes pladsen Borgvold, tilhørte klosteret og var udlagt til kålgårde”, som har tjent til at forsvare adgangen fra fjorden og Rosborg 2060 alen vest for Sønderbro til forsvar for ådalen. 

Måske byen skylder disse to befæstninger sin oprindelse

Begge bankerne har været bebyggede og omgivne med volde og grave men paa Danske. Atlas’ tid var de op pløjede resterne af Borgvold forsvandt ved jernbanens anlæg i en gammel vise nævnes “det rige Rosborg” 1406 kendtes Hr. Mogens Munk at have “de Slot og Fæste Rotsborgh, saa som er Koldinge og Rotsborgh med de Len, der nu tilligge, og med Koldinge By og Wætlæ”.

Geografisk

Geografisk er Vejle beliggende i Trekantområdet i det sydøstlige Jylland og er naboby til Kolding, Fredericia og Horsens. Det centrale Vejle ligger på en holm af smeltevandssalt, der i istiden har formet en banke i midtbyen. 

Byen er bedst kendt for sine naturomgivelser med lange dalstrøg og stejle skovbeklædte skrænter
der bl.a. betyder at byen huser Danmarks eneste ægte serpentinervej, som snor sig op gennem skoven ved Munkebjerg på sydsiden af Vejle Fjord. Vejle Ådal er Danmarks længste tunneldal mens Grejsdalen er Danmarks største kløft. Begge munder de ud i Vejle Fjord som forbinder byen med Lillebælt og Kattegat af søvejen.

Byen omkring 1900

Byen består af bymidten og en række satellitbyer, der med tiden er vokset sammen og indlemmet i byen. Søndermarken, Nørremarken og Grejsdalen er dog etableret, som en udbygning af bymidten op over bakkerne.

Vejle centrum

Bredballe ligger øst for bymidten og nord for Vejle Fjord og er kendt, som et velhaverkvarter. I 2010 måtte Bredballe dog overlade titlen, som Vestdanmarks velhaverkvarter nummer ét til Mårslet ved Aarhus.
Grejsdalen er den nordligste del af byen og ligger i en lang smal dal, der er formet af isen under den sidste istid. Lille Grundet ligger nord for bymidten og i det nordvestlige hjørne af Nørremarken og er et relativt nyt boligområde, Mølholm ligger mod sydøst, Nørremarken ligger mod nordøst og huser bl.a. Nørreskoven med Vejle Stadion, Petersminde på toppen af Uhrhøj ligger vest for Grejsdalen. Store Grundet er etableret i starten af 2000 og ligger nord for Lille Grundet. Vestbyen er den vestligste del af byen og indbefatter bl.a. Skibet, Trædballe og udsigtspunktet Himmelpind. Vinding ligger mod sydøst i forlængelse af Mølholm. Rummer fodboldklubben “Vinding SF”, som i år 2008 ved TV 2s fodboldgalla blev kåret som årets breddeklub. Søndermarken er den sydvestlige del af byen og er beliggende ud mod Vejle Ådal på jorde udstykket fra herregården Petersholm.

   

Byenes udvikling

Historisk set har Bynes udvikling været styret af byens centrale beliggenhed og fjorden, der har gjort det nemt at sejle varer ind og ud af byen. Desuden har byens talrige åer og vandløb, som tidligere skabte vandkraft til industrivirksomheder, sat sit præg på bybilledet. Gågaden er i dag beliggende, hvor de ældste veje flød, og gennem glasmontre i Torvegade kan man se den historiske handelsgade et par meter under det nuværende gadeforløb.

Byens traditionsrige fodboldklub

Boldklubben har hjemført fem danske mesterskaber og vundet Landspokalturneringen seks gange hvilket er nok til at begge pokaler har fast plads i klubhuset i Nørreskoven. Boldklub har fostret mange landsholdsspillere heriblandt Allan Simonsen, der i 1977 som hidtil eneste dansker vandt prisen som Europas bedste fodboldspiller.

Læs med på vores Blog om fotografering her.